AL스포이드캡 + 오버캡 + 청색 코팅 원형용기

코드
WB-30ml RD
용량
30ml
MOQ
5,000
제조사
와이제이코리아 Member Supplier
PHONE
031-455-5593
FAX
031-455-5594
담당
우승호대표 010-4815-5593
E MAIL
shwoo3965@hanmail.net

관련아이템

 • SPW-10ml RD

  10ml

 • SPW-12ml RD

  12ml

 • SPY20A-M50mL RD

  50ml

 • SPY20F-M50ml RD

  50ml

 • WB-20ml RD

  20ml

 • WB-40ml RD

  40ml

 • WB-50ml RD

  50ml

 • WB-60ml RD

  60ml

 • WB-80ml RD

  80ml

 • WG-20ml RD

  20ml

상세정보

AL 스포이드 캡 + 오버캡 + 청색 코팅 원형 용기(20,30,40,50,60,80ml 가능함)